FAQ binnenluchtkwaliteit

Basiseisen (arbeidsplaatsen)

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft onlangs een lijst met veel gestelde vragen (“Frequently Asked Questions” of FAQ) rond de nieuwe maatregelen inzake binnenluchtkwaliteit bijgewerkt.

EU-OSHA lanceert verbeterde OSHwiki

OSHwiki, de op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) met informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is vernieuwd voor meer gebruiksgemak.

Geweld en intimidatie op het werk: praktische gids van de IAO voor werkgevers

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft praktisch advies aan ondernemingen en werkgevers om hen te helpen een passend beleid en kader te ontwikkelen om geweld en pesterijen op de werkplek aan te pakken.

Werken bij koude temperaturen

Thermische omgeving

Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?

Napo-video over de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk

Kankerverwekkende en mutagene agentia

In de animatiefilm “Napo in... de sluipmoordenaars” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) illustreren Napo en zijn collega’s typische beroepen waarin de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen hoog is. Bouwvakkers, monteurs en houtbewerkers zoeken samen...

Brochure “Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2022”

Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bracht in september 2022 een brochure uit waarin de 16 organisaties (8 winnaars en 8 deelnemers met een eervolle vermelding) van de 15e editie van de Awards voor goede praktijken worden voorgesteld. Ook talrijke andere...