Safety first: veiligheid op de werkvloer voor leerkrachten van de elektrotechnische sector

stroomopwaarts
Elektrische installaties
  • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
  • Onderwijs

Op de website https://elektroclubvoorleerkrachten.be/ (voorheen www.stroomopwaarts.be) vinden leerkrachten en begeleiders gratis promo- en educatief materiaal voor het elektrotechnisch onderwijs. Dit is een initiatief van Volta, de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers...