Code voor de beheersing van blootstelling bij technische interventies

Code
Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

Met een aantal experten uit de (petro)chemische- en contractingbedrijven heeft Agoria een code van goede praktijk opgesteld voor de beheersing van de risico’s bij de product blootstelling bij technische interventies.