Oproep tot het inzenden van nominaties voor de Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

Belgisch focal point EU-OSHA

De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid en...

Praktische materialen voor een inclusievere en gezondere werkvloer

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Belgisch focal point EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ondersteunt Chrodis Plus, een initiatief van de Europese Unie (EU) om de werkvloer inclusiever te maken en het arbeidsvermogen van werknemers met chronische aandoeningen te vergroten.

Gratis risicoanalyse-tool voor de vastgoedsector

  • OIRA
  • Belgisch focal point EU-OSHA
Informatie en communicatie, financiële activiteiten en onroerend goed

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 25 november 2020 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de vastgoedsector.