In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat werknemers in aanvaardbare omstandigheden kunnen werken. De werkgever moet dan ook de nodige maatregelen treffen om dat ongemak te verminderen. Die maatregelen zijn door de regelgeving vastgesteld.

Meer informatie daarover is beschikbaar in de rubriek Blootstelling aan warmte en in volgend nieuwsbericht op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Hoge temperaturen op het werk.