Alimento, de vereniging die de sectorale diensten groepeert die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie, heeft een aantal succesvolle goede praktijkvoorbeelden over werkbaar werk onderzocht. Het resultaat daarvan staat in de brochure “Werkbaar werk - Inspiratie voor voedingsbedrijven”. Bedrijven die een collectie arbeidsovereenkomst (CAO) over werkbaar werk willen afsluiten, kunnen hierin de nodige ideeën opdoen.

Tien sporen voor werkbaarheid

Werkbaar werk maakt het bedrijf aantrekkelijker en vermijdt dat werknemers het bedrijf vroegtijdig verlaten. Het betekent ook respect tonen voor het personeel. Meer werkbaarheid vraagt maatwerk met afspraken op maat van het bedrijf en soms afspraken op maat van één of enkele werknemers.

De brochure biedt bedrijven de nodige instrumenten om deze afspraken te maken. De brochure is geen handleiding, maar geeft wel inspiratie om de CAO af te sluiten.

Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden bij tien Belgische en drie buitenlandse voedingsbedrijven worden er in de brochure tien actiesporen geschetst die werk werkbaarder kunnen maken. De sporen omvatten de mogelijke maatregelen die worden opgesomd in de CAO 104 voor de tewerkstelling van oudere werknemers, maar gaan ruimer dan dat. Ook de struikelblokken en de manier waarop die kunnen worden aangepakt, komen aan bod.

Onthaal

Het onthaal van nieuwe medewerkers is een van de pistes in de brochure. Met een goed onthaalbeleid integreren nieuwkomers niet alleen sneller in het bedrijf, ze voelen zich ook beter in hun vel en zijn sneller productief.

Bovendien vermindert een goed onthaalbeleid ook de stress bij de collega’s die met de nieuwkomers samenwerken. Een goed onthaalbeleid kan werk werkbaarder maken voor nieuwelingen én anciens. De brochure geeft concrete voorbeelden van een goed georganiseerd onthaal met speciale aandacht voor een vlotte integratie van uitzendkrachten.

Leiding geven

Een ander spoor beschrijft hoe leidinggevenden in de praktijk succesvol kunnen worden klaargestoomd en ondersteund. Opleiding en begeleiding van leidinggevenden helpt de betrokkenen en hun collega’s.

In heel wat voedingsbedrijven zijn de teamleiders immers doorgestroomd uit uitvoerende functies. Voor hen is leidinggeven nieuw: ze moeten vaak zoeken naar een nieuw evenwicht. Uit vakliteratuur blijkt zelfs dat een slechte relatie met de leidinggevenden een van de belangrijkste redenen is waarom mensen een bedrijf verlaten.

En verder nog …

Naast deze voorbeelden, komen ook ergonomie en zelfroostering uitgebreid aan bod. Verder belicht de brochure doeltreffende strategieën op het vlak van welzijn, gezondheid en loopbaanbegeleiding, net als een specifieke aanpak voor oudere werknemers.

Meer informatie

Download de brochure op de website van Alimento: Werkbaar werk - Inspiratie voor voedingsbedrijven.