Een video van het Canadese Onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail (IRSST)" toont met welke factoren men rekening moet houden om achteruitrijalarmen in realistische omstandigheden in het arbeidsmilieu veilig te gebruiken. De video is bestemd voor preventiedeskundigen en voor alle ondernemingen die dit soort veiligheidsapparaat op voertuigen moeten gebruiken.

Onderzoeken van het IRSST hebben een stand van zaken opgemaakt van de kennis over de hoorbaarheid en de auditieve lokalisatie van twee grote types achteruitrijalarmen ("bip-bip"-toon en breedbandfrekwentie "pshit-pshit"), alsook over het effect van de positionering van die alarmen op de verspreiding van het geluid achteraan de voertuigen.

Het doel van die onderzoeken is een optimaal gebruik van die toestellen te bevorderen en de risico's op ongevallen bij het achteruit rijden van voertuigen tot een minimum te beperken.

De video geeft vier aanbevelingen over de ideale installatie- en gebruiksvoorwaarden van achteruitrijalarmen:

  • de alarmen aan de achterzijde van de vrachtwagen plaatsen opdat deze rechtstreeks zichtbaar zouden zijn voor een werknemer die zich in de gevaarzone bevindt, op een hoogte tussen 1 en 2 m;
  • de voorschriften van de norm ISO 9533 volgen om het geluidsniveau van de achteruitrijalarmen af te stellen voor personen zonder gehoorverlies en zonder gehoorbeschermers en rekening houden met alle geluidsbronnen rond het voertuig bij het meten van het omgevingsgeluid;
  • een maximale achteruitrijsnelheid van 12 km/u voorzien om de goede verhouding signaal/geluid te waarborgen die wordt voorgeschreven door de norm ISO 9533 en zorgen voor een reactietijd van ten minste 2 seconden;
  • het gebruik van breedbeeldalarmen aanbevelen in situaties waar meerdere voertuigen tegelijkertijd achteruitrijmanoeuvres uitvoeren om de risico's door een slechte auditieve lokalisatie tot een minimum te beperken.

De beste preventie van ongevallen door achteruitrijbewegingen blijft het zo veel mogelijk beperken van dergelijke manoeuvres, alsook door de tenuitvoerlegging van efficiënte verkeersplannen beter controleren dat er zich geen voetgangers bevinden nabij de voertuigen die achteruit moeten rijden. Aangezien het achteruitrijalarm een alom gebruikt middel blijft om personen die zich rond de voertuigen bevinden, voor het gevaar te waarschuwen, moet men dat alarm zo veilig mogelijk gebruiken.

Bekijk de video op de site van het IRSST: