Op de website van de “Mineral Wool Association Benelux” (MWA), een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en rotswol, is er een pagina beschikbaar met veiligheidswenken.

Die tips zijn beschikbaar op de website “mineraleisolatie.be”: Minerale isolatie veilig voor mens en milieu.

Veiligheidstips

Minerale wol heeft goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Minerale isolatie is onbrandbaar en valt in de beste brandreactieklasse: Euroklasse A1 en A2 volgens EN 13501-1. Het is niet als kankerverwekkend ingedeeld.

Het mechanisch effect van vezels in contact met de huid kan evenwel tijdelijk jeuk veroorzaken. Daarom heeft de sector richtlijnen opgesteld die het comfort en verwerkingsgemak verbeteren wanneer men met deze producten werkt. Het betreft zes tips en beschermingsmaatregelen ondersteund met eigen pictogrammen:

  • Bedek de huid. Gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes.
  • Gebruik een veiligheidsbril bij verwerking van het product boven het hoofd.
  • Ventileer ruimte indien mogelijk.
  • Afvoer van afval volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
  • Maak de werkplek schoon met een stofzuiger.
  • Als jeuk optreedt, eerst afspoelen met koud water en daarna wassen.

Op alle verpakkingen van deze producten zijn pictogrammen met deze tips terug te vinden.

Man Made Mineral Fibres (MMMF)

Deze hoger gemelde groep van minerale producten, mag niet verward worden met andere minerale producten. Minerale wol, glas- of textielvezel en vuurvaste keramische vezels worden soms in het jargon allemaal ondergebracht onder de term “man made mineral fibres (MMMF), maar de eigenschappen kunnen allemaal sterk verschillen. Er is tevens een OSH-wiki rond Dusts and aerosols - man-made mineral fibres.

Meer informatie

Op de blog van deze BeSWIC website over:

Op de website van gezond leven het thema minerale vezels

Op de website Volandis het thema glas- en steenwol

Informatie van de Nederlandse installatie- en isolatiebranche:

Stichting bedrijfstakregelingen dakbedekkingsbranche: toolbox veilig werken met glaswol en steenwol

Over andere (keramische) vezels, in het jargon als groepsnaam omschreven als “man made mineral fibres” (MMMF):

Rond asbest, de thematische toelichting “asbest en asbestverwijderaars” op de website van de FOD Werkgelegenheid.