Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ze bundelden in een veiligheidshandboek een aantal werkprocedures om gevaarlijke situaties te vermijden en werknemers te beschermen. Een mini-folder bevat een overzicht van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften. De herziene versie van die publicaties is nu gepubliceerd.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een mobiel netwerkinfrastructuur: bijwerking van het handboek.