De FOD Werkgelegenheid is verheugd om twee gratis en toegankelijke tools voor te stellen die een aanvulling vormen op de vele MSA-tools die reeds beschikbaar zijn op BeSWIC.

Deze tools richten zich tot actoren op het werk die de eerste stappen willen zetten om een breed gedragen ergonomiebeleid en een participatieve preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in te voeren.

  • De Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA:

Deze tool is specifiek bedoeld voor de interne preventieadviseur (IPA) om te reflecteren over het bestaande preventiebeleid rond MSA in de organisatie, waarna hij – indien nodig – verdere acties kan adviseren. Acties kunnen bestaan uit concrete verbeteringen die de IPA kan voorstellen of uit het vragen van advies aan en/of ondersteuning van de preventieadviseur ergonomie (intern of extern).

De tool verwijst de IPA eveneens door naar andere nuttige bronnen en informatie.
De tool is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties: Reflectiechecklist IPA - ergonomie en MSA

  • De Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA:

Deze tool is beschikbaar in Excel-formaat en bevat verschillende indicatoren/knipperlichten om na te denken over het ergonomiebeleid, de preventie van MSA, de stand van zaken, het beschikbare cijfermateriaal, en de prioriteiten die kunnen worden gesteld.

Deze knipperlichten worden idealiter ingevuld door een stuurgroep waarin alle actoren zitten die betrokken zijn bij dit preventiebeleid: vertegenwoordigers van de werknemers, de interne preventieadviseur (IPA), een verantwoordelijke van de aankoopdienst, facilitaire dienst, HR-dienst, hiërarchische lijn, de preventieadviseur ergonomie (intern/extern), de preventieadviseur-arbeidsarts, …
De tool is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties: Knipperlichten Ergonomie en de preventie van MSA: infofiche en tool

Een overzicht van de andere MSA-tools is beschikbaar in het thema Musculoskeletale aandoeningen (MSA), onder de rubriek “Tools”.