Op 4 november 2014 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel “OiRA Hout” voorgesteld. Dit is een nieuwe tool voor de identificatie en beoordeling van risico's voor kleine bedrijven in de houtindustrie. Deze tool is de tweede in zijn soort die in België werd ontwikkeld. De tool werd gemaakt op basis van de webapplicatie voor de sociale partners en de leden van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).

OiRA project

EU-OSHA heeft een webapplicatie ontwikkeld en stelt deze ter beschikking van de sociale partners en de lidstaten, onder de naam ‘Online interactive Risk Assessment’ (OiRA). Die applicatie biedt de mogelijkheid om via de website www.oiraproject.eu een gratis online tool te gebruiken voor de identificatie en het beheer. Een door de tool zelf voorgestelde checklist kan worden gebruikt om risico's te identificeren en op basis daarvan een actieplan te ontwikkelen.

Hiermee wil het Europees Agentschap risicoanalyses in kleine en zeer kleine ondernemingen in specifieke sectoren faciliteren en stimuleren. De diverse OiRA-tools worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sociale partners van de betrokken sectoren.

Een tweede OiRA voor België

Na de OiRA Kappers is er nu een tweede tool beschikbaar, speciaal voor de bedrijven in de houtsector. De inhoud hiervan werd uitgewerkt door Prevent, in samenwerking met de sociale partners in de sector. De tool is bedoeld voor alle bedrijven in de houtindustrie, in de subsectoren bosontginning, zagerijen, houthandel, meubelindustrie, verpakking-paletten en bouwelementen.

Een modulaire structuur

De webapplicatie is zo ontworpen dat de verschillende risico's in thematische modules zijn gestructureerd. OiRA Hout omvat 8 modules:

  • Machines (machineveiligheid)
  • Elektriciteit, brand en explosie
  • Houtstof
  • Gevaarlijke producten
  • Lichamelijke belasting
  • Infrastructuur
  • Organisatie van preventie
  • Psychosociale risico's

De inhoud van de modules is aangepast aan elk van de subsectoren waarvoor deze OiRA Hout werd ontwikkeld.

Identificatie van de risico's

Elke module bevat een lijst van risicozinnen die de gebruiker moet doorlopen om eventuele kritische punten te identificeren waarvoor preventiemaatregelen nodig zijn. Een totaal van 128 risicozinnen is opgenomen in de verschillende modules van OiRA Hout. Om de risicozin goed te begrijpen is er telkens een korte beschrijving aan gekoppeld, samen met verwijzingen naar de overeenstemmende wetteksten, toegankelijk via hyperlinks.

In de fase van de risico-identificatie moet de gebruiker bepalen of de risicozin al dan niet overeenkomt met de situatie in het bedrijf. Hij kan voor elk van de geëvalueerde items ook commentaren of aanvullende gegevens toevoegen.

Risicobeoordeling

Hoewel het met de webapplicatie mogelijk is om de methode van Kinney te gebruiken, kozen de sociale partners van de sector voor een eenvoudiger methode. Een risico-inschatting op drie niveaus (hoog, gemiddeld, laag) is vooraf ingesteld voor elk van de risicozinnen. Wanneer er een risico wordt geïdentificeerd, geeft de tool een indicatie van de graad van prioriteit. De gebruiker kan dit element echter nog veranderen in de volgende fase: de uitvoering van het actieplan.

Actieplan

Uiteindelijk komt de gebruiker in de fase van de uitvoering van het actieplan.

Alle geïdentificeerde risico's worden onderzocht en op basis daarvan worden de vereiste maatregelen geformuleerd. De tool presenteert telkens een lijst van mogelijke oplossingen aan de gebruiker. Die kan vervolgens kiezen voor de door OiRA voorgestelde oplossingen of zelf preventiemaatregelen en acties uitwerken. In deze fase kan de gebruiker ook andere informatie opnemen, zoals de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de termijnen die voorzien zijn voor het bereiken van de geplande acties.

Aan het einde van het proces genereert het systeem automatisch een actieplan in de vorm van een Excel-spreadsheet, die kan worden gedownload of geprint. Het actieplan vermeldt alleen de risico's waarvoor er effectief maatregelen werden geselecteerd in de lijst die door het systeem werd voorgesteld of specifiek door de gebruiker werd opgesteld.

Verslag

OiRA Hout maakt het ook mogelijk om een volledig verslag van de situatie in het bedrijf te genereren. Dit rapport geeft een overzicht van alle tijdens de sessie geregistreerde gegevens, zoals de elementen in het bedrijf die in orde zijn, de vastgestelde risico's, de geplande maatregelen en de opmerkingen die werden ingevoerd door de gebruiker. Het kan, net zoals het actieplan, worden gedownload, geprint en opgeslagen op de computer van de gebruiker.

Een eenvoudig en flexibel instrument

Alle opgeslagen informatie blijft confidentieel, aangezien elke gebruiker wordt gevraagd om een persoonlijke account op de webapplicatie van het agentschap aan te maken.

De gebruiker is niet verplicht om het hele proces in één sessie uit te voeren. Hij kan dit onderbreken wanneer hij dat wil en het later hervatten. Hij kan gemakkelijk navigeren door de verschillende modules voor het uitvoeren van updates of correcties.

OiRA Hout is beschikbaar via deze link:
https://client.oiraproject.eu/be/hout/oira-hout-bois

(Bron: PreventMail nr. 70 - 7 november 2014)