De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken legt een cascade van maatregelen op aan bedrijven. Voor ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten wensen veilig te stellen, is het daarom cruciaal om de ‘social distancing’ regels voor de afstand van 1,5 meter tussen personen, op een werkbare en effectieve manier toe te passen.

De sociale partners hebben een document opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe de ‘social distancing’ regels door de bedrijven kunnen worden toegepast. Dat document is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): ‘Social distancing’ verklaard (PDF, 274 KB).

De arbeidsinspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk heeft een checklist voor zelfcontrole op de werkvloer opgemaakt. Die checklist staat op de website van de FOD Werkgelegenheid: Checklist preventie COVID 19 gebaseerd op de Generieke Gids (DOCX, 47,3 KB)

Constructiv heeft voor de bouwbedrijven deze infofiche gepubliceerd: Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen.

Er is ook een Napofilm gemaakt “stop de pandemie”.

Meer info