Een nieuw digitaal platform “SEED-Connect” maakt het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten men kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.

Correcte gegevens, altijd en overal

Om het welzijn van werknemers optimaal te beschermen, moet de werkgever er voor zorgen dat ze vlot de weg vinden naar de arbeidsarts en de bedrijfspsycholoog. In de praktijk is dat niet evident: de contactgegevens van artsen zijn soms moeilijk te vinden of ze zijn verouderd. SEED-Connect biedt de oplossing hiervoor.

SEED-Connect is een gezamenlijk initiatief van alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) en de koepelorganisatie Co-Prev. Op het beveiligde platform vindt men altijd en overal de meest recente informatie over een arbeidsarts en psycholoog terug.

Het systeem is eenvoudig: men meldt zich aan met de elektronische identiteitskaart en men ziet meteen bij wie men terechtkan.

Eerste van vele mogelijkheden

Werknemers vinden nu al arbeidsartsen en bedrijfspsychologen in SEED-Connect terug, maar in de toekomst wordt het platform nog uitgebreid. Zo zullen ook erkende artsen voor ioniserende straling toegevoegd worden en wordt het mogelijk om op te zoeken bij welke EDPBW een organisatie aangesloten is. Ook medische dossiers ophalen wordt in de komende jaren in SEED-Connect geïntegreerd.

Meer informatie

Link naar het SEED-Connect platform: www.seed-connect.be.

(Bron: Mensura)