Het is belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek. Maar hoe krijgt men iedereen effectief mee in het melden van deze risico’s? Juist door het melden van risico’s zo eenvoudig mogelijk te maken en dit voor iedereen in de organisatie beschikbaar te stellen. Met de Pharius RiskReporter app kan men snel en gestructureerd gevaarlijke situaties melden.

  • Iedereen meldt snel en gemakkelijk een gevaarlijke situatie op de werkplek.
  • De medewerkers dragen actief bij aan hun eigen veiligheid.
  • De melder wordt in de app op de hoogte gehouden van de interne opvolging van de melding. Dat creëert betrokkenheid.

De Pharius RiskReporter-app is gratis te proberen via:

Meer informatie is beschikbaar op de website van Pharius: RiskReporter Premium.