Deze online tool geeft kleine horecaondernemingen de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zij en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de horecasector, Horecafonds, Prevent en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn op het werk te analyseren.

In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Mogelijke risico's in de horecasector

OiRA horeca werd ontwikkeld voor en door de horecasector. De tool is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals werken in keukens, zaalbediening, bar, housekeeping, front office (receptie) en administratieve pool, maar ook psychosociale risico’s, de organisatie van de preventie, de veiligheid en onderhoud van het gebouw, voorzieningen en installaties, chemische producten en biologische agentia komen aan bod.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken.

Naast de Belgische tools werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld. Net als elders in Europa wordt in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.

Meer informatie

Nationale organisaties die graag meer informatie ontvangen over het OiRA-project, kunnen EU-OSHA contacteren via e-mail: oira@osha.europa.eu.

Meer info over OiRA: