Werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA) brengen hoge kosten met zich mee voor werknemers en bedrijven in de Europese Unie. Werknemers zelf spelen een cruciale rol in het voorkomen van deze aandoeningen.

Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft praktisch advies over hoe werknemers actief kunnen worden betrokken bij preventieve maatregelen.

Werknemers kunnen gevaren en mogelijke risico’s vaststellen, manieren bedenken om de werkplek veiliger en gezonder te maken en deze oplossingen in praktijk brengen. Deze kosteneffectieve aanpak leidt onder meer tot een groter risicobewustzijn op de werkplek, minder ongevallen en een grotere motivatie en inzet van werknemers.

Meer info

(Bron: EU-OSHA News – juni 2022: Praktische tips om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen door middel van werknemersparticipatie)