Psychosociale risico’s, stress of musculoskeletale aandoeningen (MSA) kunnen ernstige gevolgen hebben voor werknemers en ondernemingen. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof. Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen problemen ondervinden om die risico’s aan te pakken.

Daarom heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een praktische handleiding ontwikkeld. In vijf stappen worden kleine ondernemingen geleid naar een betere werkomgeving en krijgen ze heel veel nuttige tips, eenvoudige technieken en concrete, heldere adviezen om hen te helpen psychosociale risico’s, stress en MSA bij hun personeel te voorkomen of hiermee om te gaan.

Meer informatie op de website van EU-OSHA: