In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op de voordelen van participatieve ergonomie (PE), waarbij werknemers worden betrokken bij het plannen en bewaken van werkzaamheden, om werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat aan te pakken.

In de discussienota worden de stappen beschreven die van belang zijn bij het opzetten van een PE-project en worden verschillende voorbeelden uit de praktijk, variërend van kantoren tot bouwterreinen, beschreven waarbij risicofactoren voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek door middel van PE worden aangepakt.

Het informatieblad van EU-OSHA over lichaams- en gevarenmapping is ook een waardevol PE-instrument met stapsgewijze begeleiding om werknemers te betrekken bij de risicobeoordeling en preventie met betrekking tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Niemand kent een baan beter dan degene die de functie vervult. Het is dus logisch dat werknemers worden betrokken bij het in kaart brengen van risico’s en het vinden van oplossingen.

Meer info op de website van EU-OSHA:

Lees op de OSHwiki website het artikel in het Engels over de toepassing van participatieve ergonomie: Carrying out participatory ergonomics.