Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt verschillende maatregelen en technische oplossingen om vallen van hoogte op de werkplek te voorkomen en de te volgen procedures voor wanneer zich een ongeval voordoet.

OSHwiki is een op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA met correcte en betrouwbare informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels ‘Occupational Safety and Health’, afgekort als OSH).

Het artikel over werken op hoogte schets enkele oplossingen met een laag risico, zoals collectieve en persoonlijke valbeveiliging, en onderstreept het belang van het vaststellen en naleven van een adequaat noodbeleid.

Het artikel is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: Working at height.