Symptomen van COVID-19 die langer dan vier weken aanhouden nadat de infectie is verdwenen worden over het algemeen bestempeld als “Long COVID” (langdurige COVID). Deze aandoening kan vrijwel elk orgaansysteem aantasten met zeer uiteenlopende gevolgen, waaronder ademhalings-, neurocognitieve, stofwisselings-, cardiovasculaire en gastro-intestinale stoornissen, spier- en skeletpijn en bloedarmoede.

Gezien de omvang van de potentiële “Long COVID”-populatie en het feit dat de meesten in deze groep werknemers zijn, vormt dit een aanzienlijke uitdaging voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt een leidraad voor werkgevers en bedrijven over “Long COVID”: wat is het en hoe wordt het momenteel begrepen, wat zijn de implicaties voor VGW, en hoe kunnen werknemers worden ondersteund bij terugkeer naar het werk.

Het artikel is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: Long COVID: Challenges for prevention and measures to diminish the effects on OSH.

OSHwiki is een op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA met correcte en betrouwbare informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels ‘Occupational Safety and Health’, afgekort als OSH).