Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de belangrijke gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk.

Van extreme weersomstandigheden tot hogere omgevingstemperaturen, de effecten van klimaatverandering zijn verstrekkend en gevarieerd. Blootstellingsroutes verschillen afhankelijk van locatie en tijd, en verschillende groepen kunnen in verschillende mate worden beïnvloed.

Het artikel benadrukt de noodzaak om de risico's van klimaatverandering te begrijpen en te beheren om de gezondheid en veiligheid op het werk te beschermen.

Het artikel is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: Climate Change: Impact on Occupational Safety and Health (OSH).

OSHwiki is een op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA met correcte en betrouwbare informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels ‘Occupational Safety and Health’, afgekort als OSH).

Zomerhitte op het werk

Volgend BeSWIC-bericht geeft meer informatie over de te treffen maatregelen bij warm weer op het werk: Zomerhitte op het werk.