De bescherming van de gezondheid van de werknemers in de kappersbranche staat al geruime tijd hoog op de agenda van de sectorale sociale dialoog van de Europese Unie (EU).

Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft een lange lijst van veiligheids- en gezondheidsrisicofactoren in de kapperssector. Het artikel geeft ook een overzicht van het werk van de sociale partners van de EU en de resultaten die zij boekten voor een veiligere en gezondere omgeving voor mensen die in een kapsalon werken.

Het artikel is beschikbaar in het Engels op de OSHwiki-website: Improving the Occupational Health and Safety in the Hairdressing sector.

OSHwiki is een op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA met correcte en betrouwbare informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (in het Engels ‘Occupational Safety and Health’, afgekort als OSH).