In het Online-Training TV aanbod met interactieve videocursussen van Prevent is er een opleidingsvideo beschikbaar over persoonlijke beschermingsmiddelen. In de video komt ook ademhalingsbescherming aan bod.

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het dragen van de aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke beschermingsmiddelen, ook PBM genoemd, met ongevallen tot gevolg. De kans op ernstige letsels kan drastisch verkleind worden als men de principes van PBM begrijpt. Het op een correcte manier dragen en onderhouden van PBM zorgt ervoor dat de gevolgen van ongevallen op de werkvloer beperkt blijven.

Meer informatie daarover in de Safety-TV videocatalogus op de website van Prevent:

Bron: PreventNews – 27 februari 2018