In de sportsector komen veel werkgerelateerde ongevallen voor. Een uitvoerige risicobeoordeling is de eerste stap naar een goed risicobeheer. De partners van de sociale dialoog in de sportsector hebben besloten om met de steun van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk drie OiRA-tools te ontwikkelen voor de beoordeling van de risico’s in hun sector.

De drie tools dekken de grote verscheidenheid aan activiteiten in deze sector: actieve vrijetijdsbesteding, amateursport en professionele sportbeoefening. De sociale partners en andere partners op nationaal niveau worden uitgenodigd deze Europese sporttools aan hun eigen behoeften en situatie aan te passen.

Meer informatie