Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft 2 ‘OiRA’ online interactieve risicobeoordelingstools voor de live performance sector ontwikkeld om zalen, productiebedrijven en elkeen die actief is in die sector een leidraad te geven om veiligheids- en gezondheidsrisico’s aan te pakken. OiRA staat voor ‘Online interactive Risk Assessment’. De tools bieden een praktische hulp om een veiligheids- en gezondheidsbeleid in te voeren met duidelijke richtlijnen om risico's maximaal te beperken.

Specifieke risico’s

De live performance sector omvat artistieke producties en werkplekken met zo'n diversiteit aan elementen, dat zij een enorme uitdaging kunnen zijn op vlak van gezondheid en veiligheid op het werk. Een sector-specifieke benadering is van vitaal belang omdat het gaat over uiteenlopende risico’s, zoals:

  • technische elementen i.v.m. decor, rigging en podium
  • werken boven of onder een speelvlak of in ateliers
  • chemische of schadelijke stoffen die kunnen gebruikt worden bij special effects
  • frequente hoge geluidsniveau's
  • werken in het donker
  • het aspect "touring"
  • de aanwezigheid van een publiek.

Een OiRA instrument met 2 tools

Een paar jaar geleden publiceerden de Europese sociale partners uit de sector (European Arts and Entertainment Alliance (EAEA) & Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE)) een eerste OiRA versie. Met extra financiële steun van de Europese Commissie en na gesprekken met toekomstige gebruikers besloten ze om twee tools uit te werken. Daardoor zou het gebruik van het OiRA instrument klantvriendelijker worden en meer aangepast aan de manier waarop de sector werkt.

Het herziene OiRA instrument is nu opgedeeld in twee tools: 'producties' en 'podia'. De tools bestrijken nu alle beroepsrisico's in de sector. Beide tools hebben kruisverwijzingen naar elkaar en kunnen zo nodig worden vervolledigd.

Meer info