Voor de micro- en kleine ondernemingen in de schoonmaaksector werd er een nieuwe gratis online “OiRA” tool ontwikkeld om op een eenvoudige en effectieve manier veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer te inventariseren en te beoordelen.

Kleine bedrijven hebben veelal slechts beperkte middelen om een risicoanalyse uit te voeren. Daarom stelt het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een online platform “OiRA” ter beschikking met zo'n 120 risicoanalyse instrumenten (OiRA-tools) die op maat zijn gemaakt voor specifieke sectoren en beroepen in de verschillende Europese landen. OiRA staat voor 'Online interactive Risk Assessment' of 'Online interactieve Risicoanalyse'.

Voor de Belgische schoonmaaksector is er nu de tool “OiRA-Schoonmaak” uitgebracht. Dat gratis softwareprogramma is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen. Dat zorgt ervoor dat de risico’s waaraan schoonmakers blootstaan niet alleen gelinkt zijn aan de job, maar ook aan de specifieke situaties verbonden aan de plaats waar ze aan het werk zijn.

Naast de risicoanalyse worden er ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal en uitrusting voor persoonlijke bescherming. Tevens kan men met behulp van de nieuwe tool een actieplan uitwerken.

De tool kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de schoonmaaksector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info op de website van OiRA: