De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hebben op 13 juni 2018 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de podiumkunsten gelanceerd. Met deze online tool kunnen kmo’s in die sector de risico’s inzake het welzijn op het werk beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor ‘Online interactive Risk Assessment’ staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software die door EU-OSHA werd ontwikkeld, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses op de werkvloer uitvoeren.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, zodat de risico’s op de werkvloer kunnen worden geïdentificeerd en daarnaast preventieve acties worden opgesteld in een “op maat gemaakt” actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van deze tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd (update 2018) en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca en in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers.

Aangepast aan de sector

OiRA Podiumkunsten (Productiegezelschappen en Locaties) werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming, enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector, wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

De OiRA Podiumkunsten kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid. De medewerkers aan de ontwikkeling ervan zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van het welzijnsbeleid voor hun organisaties. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

EU-OSHA

EU-OSHA draagt ertoe bij om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap onderzoekt, ontwikkelt en verspreidt betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en organiseert voorlichtingscampagnes in heel Europa. Het Agentschap is in 1996 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in Bilbao. Het brengt niet alleen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, regeringen van de lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties bij elkaar, maar ook vooraanstaande deskundigen uit alle 28 lidstaten en daarbuiten.

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken.

Meer informatie