Om de werkcondities in de sector van de parken en tuinen te blijven verbeteren lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) op 10 september 2018 het risicoanalyse-instrument OiRA voor deze sector. Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

Wat is OiRA?

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s.

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor “Online interactive Risk Assessment” staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses op de werkvloer uitvoeren.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen, zodat de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden en daarnaast preventieve acties worden opgesteld in een “op maat gemaakt” actieplan.

Aangepast aan de sector

De OiRA tool voor parken en tuinen kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

De tool werd ontwikkeld voor en door de sector. Ze is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA Parken en tuinen zijn er van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun organisaties. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

Meer info