Op 15 mei verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel.

De eerste specifieke bepaling van dit nieuwe koninklijk besluit is dat de risicoanalyse die door de werkgever moet worden uitgevoerd, kan worden uitgevoerd via de OiRA-tool Dienstboden (“Online Interactive Risks Assessment”), die specifiek voor dit koninklijk besluit werd ontwikkeld. Als zij beschikken over een risicoanalyse die passende preventiemaatregelen voorstelt (via de OIRA-tool of via een andere tool), zijn deze werkgevers vrijgesteld van een aantal verplichtingen zoals het opstellen van het globaal preventieplan, het jaaractieplan en het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Meer informatie is beschikbaar in volgend nieuwsbericht op deze BeSWIC-website: De wetgeving inzake welzijn op het werk is nu ook van toepassing op dienstboden en op huispersoneel.

Elke werkgever moet erop toezien dat zijn personeel (vanaf 1 werknemer) veilig en gezond kan werken. Om dit te doen dienen de mogelijke risico’s voor de gezondheid en voor de veiligheid van de werknemer(s) in kaart gebracht te worden en moeten de nodige maatregelen worden genomen om de risico’s te vermijden of te beheersen.

Deze OiRA-tool helpt u dit te doen voor uw dienstboden die instaan voor het huishouden, de kinderoppas en/of de schoonmaak. Het is alleszins belangrijk dat u erover waakt dat de voorstelde preventiemaatregelen die geadviseerd worden tijdens het overlopen van de risicostellingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

U vindt de OiRA-tool Dienstboden op volgende BeSWIC-pagina: OiRA, uw online risicoanalyse.