Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) ontwikkelde in 2013 de allereerste Belgische OiRA-tool. Men stelde namelijk vast dat kleine bedrijven vaak over beperkte kennis en middelen beschikken voor het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van adequate preventiemaatregelen.

Met deze gratis software van OiRA, dat voor “Online interactive Risk Assessment” staat en werd ontwikkeld door EU-OSHA, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces doorlopen waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Een overzicht van de verschillende tools is beschikbaar via OiRA, uw online risicoanalyse.

Nieuwe functies

In het najaar van 2023 werden een aantal nieuwe functies aan de OiRA-tool toegevoegd. De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • de mogelijkheid om projecten van risicoanalyses te delen met meerdere gebruikers (bijvoorbeeld binnen dezelfde organisatie), waarbij deze gebruikers kunnen deelnemen aan de online risicoanalyse en commentaar kunnen geven op een bestaand project;
  • de mogelijkheid om zich (anoniem) in te schrijven op de OiRA-nieuwsbrief, zowel op sector-, tool-, land als Europees niveau;
  • validatiefunctie: men kan de externe dienst uitnodigen om commentaar te maken op hetgeen opgesteld werd, waarbij na validatie de tool vergrendeld wordt.

Bekijk de presentatie over de nieuwe functies, die werd gegeven door tijdens het colloquium “10 jaar OiRA in België: een stand van zaken en nieuwigheden” door Julia Flintrop: OiRA update for Belgium (PDF, 0,97 MB).

Bekijk ook volgende instructievideo (voorlopig enkel beschikbaar in het Frans):