In de animatiefilm “Napo in… brandalarm!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) illustreren Napo en zijn collega’s het risico van brand en explosies op de werkplek en de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Een belangrijk beginsel bij het beheren van het risico is de noodzaak tot het uitvoeren van een adequate risico inventarisatie en -evaluatie.

Bekijk de filmpjes op de website van de Napo films: Napo in… brandalarm!.

Voor elke brand en explosie zijn drie elementen vereist: een ontvlambare stof (brandstof), lucht (zuurstof) en een ontstekingsbron (hitte). En een fundamenteel probleem bij het beheer van dit risico bestaat in de noodzaak van een degelijke risicobeoordeling.

Volg Napo, zijn baas en zijn collega’s op hun nieuwe avontuur, waarbij ze de basisregels voor bescherming tegen brand en explosies verkennen, leren om te gaan met riskante situaties en ondervinden welke preventieve maatregelen er moeten worden genomen.

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels verschenen over de risico’s van brand en explosies. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer info is ook beschikbaar in het thema Brandpreventie op deze BeSWIC website.

(Bron: EU-OSHA Highlights – november 2023: In zijn laatste film gaat Napo voor ons door het vuur)