In de animatiefilm “Napo in... de sluipmoordenaars” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) illustreren Napo en zijn collega’s typische beroepen waarin de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen hoog is. Bouwvakkers, monteurs en houtbewerkers zoeken samen met hun baas naar alternatieven om in veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken.

Bekijk de filmpjes op de website van de Napo films: Napo in…… de sluipmoordenaars.

Een groot aantal werknemers in de Europese Unie (EU) wordt potentieel blootgesteld aan zogenaamde bij werkprocédés vrijkomende kankerverwerkkende stoffen, waarbij het met name gaat om uitlaatgassen zoals dieselmotoremissies, silicastof, stof van hardhout en lasrook. En daar zijn ze zich vaak niet van bewust.

Elk jaar sterven meer dan 100.000 Europese werknemers aan kanker. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de belangrijkste oorzaak. Om dit grote probleem te lijf te gaan werd er in 2020 een grote campagne opgestart om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen: de “Roadmap on carcinogens”. Bezoek voor meer informatie over de campagne de website in het Engels van de Roadmap on carcinogens.

Kanker bestrijden is een prioriteit binnen het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021–2027. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van EU-OSHA: Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027.

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels verschenen over kanker en de gevaren van kankerverwekkende stoffen. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer info is ook beschikbaar in het thema Kankerverwekkende en mutagene agentia op deze BeSWIC website.

(Bron: EU-OSHA Highlights – oktober 2022: Bestrijd de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk samen met Napo!)