De film “Napo in... een stoffige werkplaats” toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne voor een gezonde werkplek “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” toont deze Napo-film hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan teneinde ziekte en ongevallen te voorkomen.

Stof op de werkplaats kan leiden tot explosies, en kan ook de oorzaak zijn van allerlei aandoeningen, zoals ademhalingsproblemen, huidirritatie en zelfs enkele vormen van kanker, afhankelijk van de samenstelling van de stof, en van de soort en aard van blootstelling.

Meer info

  • bekijk de film op de website van de Napo films: Napo in ... een stoffige werkplaats;
  • bekijk andere Napo-films over gevaarlijke stoffen op de website van de campagne voor een gezonde werkplek: Napo-films;
  • bezoek op de website van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk de geactualiseerde webrubriek Gevaarlijke stoffen.