De Europese sociale partners voor het onderwijs, EVO en EFEE, hebben in samenwerking met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie en van de middelbare scholen twee onlinetools ontwikkeld voor de beoordeling van veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de instellingen en voor preventieve en effectieve maatregelen voor de leerkrachten en voor alle betrokken medewerk(st)ers.

De uitwerking van de twee OiRA tools werd in 2016 gepresenteerd in een gezamenlijke verklaring van beide partners, het Europese Vakbondscomité voor Onderwijs (EVO) en de “European Federation of Education Employers” (EFEE), over het voorkomen en bestrijden van psychosociale risico’s in het onderwijs: Joint ETUCE/EFEE Declaration on Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector (PDF, 649 kB).

Risico’s in de onderwijssector zijn zeer divers en de tools omvatten een groot aantal preventieve maatregelen tegen psychosociale risico’s, het risico van uitglijden, struikelen en vallen, risico’s als gevolg van achterstallig onderhoud, enzovoort.

De tools zijn gratis online beschikbaar in het Engels op de website van OiRA als u zich eerst laat registreren: