De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de Arbeidsinspectie “Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk” heeft twee nieuwe nota’s uitgebracht in de reeks "Lessen uit ongevallen" over incidenten die zich hebben voorgedaan in Belgische Seveso-bedrijven.

Lek aan mangat bij indienstname van een quench-toren

Bij de indienstname van een nieuwe quench-toren, ontstond na enkele uren een lek aan het mangat. Hierbij werd ongeveer 4 ton van een mengsel van licht ontvlambare vloeistoffen en gassen (o.a. 1,2-dichloorethaan) vrijgezet. De dichting bleek over een lengte van 15 cm bovenaan het mangat weggeblazen. Na onderzoek bleek dat de flensdruk op de pakking te laag was.

Deze nota is gepubliceerd met referentie CRC/ONG/048-N op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Lek aan mangat bij indienstname van een quench-toren (PDF, 135 KB).

Vrijzetting van MVC tijdens de verlading van spoorwagons

Tijdens de verlading van monovinylchloride (MVC) in tankwagons kwam een grote gaswolk vrij nadat de aangekoppelde wagons werden weggetrokken met een locomotief. In totaal werd ongeveer 1,5 à 3 ton MVC vrijgezet. De wolk werd niet ontstoken en er vielen geen slachtoffers.

Deze nota is gepubliceerd met referentie CRC/ONG/049-N op de website van de FOD Werkgelegenheid: Vrijzetting van MVC tijdens de verlading van spoorwagons (PDF, 277 KB).