De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg twee nieuwe nota's gepubliceerd in de reeks "Lessen uit ongevallen":

Thermische vermoeiing is een fenomeen dat kan optreden bij de menging van twee productstromen met sterk verschillende temperaturen en met een slecht mengprofiel. De productstroom na de menging bestaat uit een sterk wervelende stroom, waarbij op korte afstand grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. De temperatuurverschillen in de vloeistof geven aanleiding tot temperatuurverschillen in de wand, die op hun beurt aanleiding geven tot spanningen in het metaal van de leiding.

Uit het incident met de emissie van chloor kunnen enkele interessante lessen getrokken worden met betrekking tot:

  • de keuze van de barstdruk van breekplaten;
  • het opstellen en beheren van detailspecificaties van componenten van beveiligingen (zoals breekplaathouders);
  • de correcte reactie op de vaststelling van een hoge druk tussen breekplaat en veiligheidsklep.