Update 28/03/2023

Een cobot is een meewerkende robot of ‘collaborative’ robot. Die robots werken niet langer afgescheiden, zoals bv. een lasrobot, maar delen dezelfde werkplaats als mensen. De technische specificatie ISO/TS 15066 van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) ondersteunt productiebedrijven bij hun risicoanalyse wanneer ze samenwerkende robotsystemen inzetten.

De technische specificatie is opgebouwd rond de idee dat, indien er incidenteel contact is tussen een mens en cobot, dat niet tot verwondingen of pijn mag leiden. De ISO/TS 15066 schrijft voor dat:

  • de kracht van cobots binnen de limieten van de menselijke pijngrens wordt begrensd;
  • de cobot menselijke aanwezigheid detecteert en maatregelen neemt om een veilige afstand te bewaren of zichzelf dient uit te schakelen indien die grenzen overschreden worden.

De ISO/TS 15066 vormt een aanvulling op de norm ISO 10218 uit 2011, die meer op de veiligheidsvereisten van traditionele industrierobots is afgestemd.

Meer informatie