Dakwerkers kunnen in aanraking komen met asbesthoudende dak- en gevelbekledingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen dakwerkers een asbestdak of -gevel zelf wegnemen, maar het veilig verwijderen is niet zo eenvoudig. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelde daarom samen met de sector een code op rond veilig werken met asbestdaken en -gevels.

De code is een handige leidraad voor dakwerkers die regelmatig op asbest stuiten. Het bevat onder meer:

  • aan welke verplichtingen men als werkgever moet voldoen;
  • welke risico’s komen kijken bij verweerd asbestcement;
  • welke maatregelen men moet nemen om de werf voor te bereiden en uit te voeren.

Meer info daarover op de website van OVAM:

Asbestcharter

In de loop van 2019 kunnen dakwerkers zich aansluiten bij het Asbestcharter voor dakaannemers, een initiatief van de OVAM, de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). Wie aangesloten is bij het charter verbindt zich ertoe:

  • alle wettelijke verplichtingen na te leven in verband met asbest;
  • te werken volgens de code van goede praktijk.

Zo ontstaat een systeem van kwaliteitsgarantie dat zorgt voor een gelijk speelveld voor alle dakwerkers. Publieke en private opdrachtgevers zullen worden aangemoedigd om alleen samen te werken met dakwerkers die bij het charter zijn aangesloten, of met dakwerkers die minstens de code van goede praktijk naleven. Bovendien zal de OVAM meer controles uitvoeren op werven van niet-aangesloten dakwerkers.

Meer info daarover op de website van de Embuild Vlaanderen (voorheen VCB): Eerste asbestcongres geeft start voor milieuveilig verwijderen van asbest op daken.

(bron: Prebes)