In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het beheren van veiligheid en gezondheid op de werkplek voor een verouderende beroepsbevolking. Die hulpmiddelen zijn aangepast aan de specifieke doelgroepen.

De hulpmiddelen zijn beschikbaar onder de rubriek “Informatie op maat” op de website van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden”, uitgesplitst volgens de doelgroepen: