In de zomermaanden vormt hittestress in een reëel risico voor werknemers. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft daarom een aantal richtsnoeren ontwikkeld, die nu in meerdere Europese talen beschikbaar zijn, waaronder het Nederlands.

De richtsnoeren zijn beschikbaar op de website van EU-OSHA: Hitte op het werk – Richtsnoeren voor werkplekken.

In de gids worden praktische organisatorische en technische middelen voorgesteld die op de werkplek kunnen worden ingezet om dit beroepsrisico te beperken en te beheren.

Bekijk ook volgende handige hulpmiddelen van EU-OSHA:

Op BeSWIC

Volgend BeSWIC-bericht geeft meer informatie over de te treffen maatregelen bij warm weer op het werk: Zomerhitte op het werk.