De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 25 november 2020 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de vastgoedsector.

Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd. OiRA Vastgoed kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

De tool is gratis online beschikbaar op de website van het OiRA project, als u zich eerst laat registreren: OiRA Vastgoedsector.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor “Online interactive Risk Assessment” staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software, die werd ontwikkeld door EU-OSHA, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer.

In de tool wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een op maat gemaakt actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Deze vormde de basis voor de ontwikkeling van dezelfde tool in andere Europese landen. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers, in 2018 kwamen de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt en in 2019 was er de tool voor de autocar en autobus sector.

Mogelijke risico's in de vastgoedsector

OiRA werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de vastgoedsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden.

De tool is dan ook aangepast aan de specifieke risico’s verbonden aan de activiteiten van de sector, zoals het beheer van gebouwen (brand, elektriciteit, …), het omgaan met klanten (psychosociale aspecten) en het kantoorwerk (ergonomie).

Naast het identificeren van de risico’s worden er ook oplossingen aangereikt om die risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector, wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA vastgoed zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij KMO’s. Doorgaans hebben KMO’s beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken.

Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project biedt EU-OSHA Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden.

Naast de Belgische tools werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de tools OiRA Landbouw en Commerciële winkels in Letland en de Europese OiRA Life Performance tool voor de podiumkunsten. Net als elders in Europa wordt er in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.

Meer informatie

Nationale organisaties die meer informatie willen ontvangen over het OiRA-project, kunnen het Belgisch focal point van EU-OSHA via e-mail contacteren: focalpoint@werk.belgie.be.

Meer info over OiRA: