De nieuwe OiRA tool voor de sector van autocar en autobus werd op 9 oktober 2019 voorgesteld. Met de gratis OiRA software, dat staat voor “Online interactive Risk Assessment”, kan men in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) risicoanalyses op een eenvoudige en kosteneffectieve manier uitvoeren.

Om de werkcondities in de sector te blijven verbeteren, lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de autocar en autobus. Deze online tool geeft de kmo’s in de sector de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden worden geconfronteerd.

OiRA ‘autocar en autobus’ kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector en de FOD Werkgelegenheid.

De tool is gratis online beschikbaar als u zich eerst laat registreren: OiRA Autobus en autocar.

Wat is OiRA?

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. Met de gratis OiRA software die door EU-OSHA werd ontwikkeld, kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses op de werkvloer uitvoeren.

In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een op maat gemaakt actieplan.

De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 voor de kappersbranche ontwikkeld. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA Bouw. In 2016 kwam er de OiRA Horeca, in 2017 de OiRA schoonmaak en de OiRA Bakkers en in 2018 de sectoren van de podiumkunsten en de parken en tuinen aan de beurt.

Risico's in de sector van de autocar en autobus

OiRA werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en autocar sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs worden geconfronteerd.

De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico’s worden er ook oplossingen aangereikt om die risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

De medewerkers aan de ontwikkeling van de OiRA “autocar en autobus” zijn er rotsvast van overtuigd dat met de tool een reeds lang bestaande behoefte werd ingevuld in het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool via hun netwerk te promoten.

EU-OSHA

EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken.

Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project biedt EU-OSHA Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden.

Naast de Belgische tools werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld, zoals de tools OiRA ‘Landbouw en Commerciële winkels’ in Letland en de Europese OiRA Life Performance tool (podiumkunsten). Net als elders in Europa wordt in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.

Meer informatie

Nationale organisaties die graag meer informatie ontvangen over het OiRA-project, kunnen EU-OSHA contacteren via e-mail: oira@osha.europa.eu.

Meer info over OiRA: