Update 25/11/2022

De Europese liftfederatie ‘European Lift Association’ (ELA) heeft een gids ontwikkeld over algemene en bijzondere veiligheidsvoorschriften bij installatie, onderhoud, herstelling en modernisering van liften. Die gids is beschikbaar in 7 talen en is rijkelijk geïllustreerd met foto’s.

U kan de gids downloaden via de website van ELA bij het thema Safety.

Inhoud van de gids ‘Goede veiligheidspraktijken voor liften’

Dat boekje is in de eerste plaats bestemd voor dienstverlenende bedrijven die liften installeren, onderhouden, herstellen, moderniseren en de wettelijke controles uitvoeren.

Het is een leidraad met richtlijnen en voorbeelden om zich tegen de risico’s bij werken aan liften te beschermen door hulpmiddelen te gebruiken om veilig te werken. Dat boekje is geen allesomvattende lijst van regels. Het blijft de verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf om zelf de risico’s in te schatten en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Volgende items komen aan bod:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en valbescherming;
  • preventie van dodelijke en ernstige ongevallen, zoals toegang tot en werken in machinekamer, werken op de stopplaats, toegang tot en werken in de schacht;
  • preventie van ongevallen: algemene bepalingen.

Meer info

Op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC:

Studiedagen van Agoria over de nieuwe basisnorm EN 81-20 voor de constructie van liften:

Webpagina over liften op de website van de Europese Commissie (in het Engels): Lifts.