Een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft praktisch advies aan ondernemingen en werkgevers om hen te helpen een passend beleid en kader te ontwikkelen om geweld en pesterijen op de werkplek aan te pakken.

De IAO toont met deze gids voor werkgevers hoe geweld en intimidatie op de werkplek aan te pakken, te voorkomen en erop te reageren.

Het initiatief voor het opstellen van de gids volgde op de toename van geweld en intimidatie in sommige sectoren en beroepen tijdens de COVID-19-pandemie.

De praktische gids voor werkgevers omvat:

  • definities en voorbeelden van geweld en pesterijen op het werk;
  • het wettelijk kader en de verantwoordelijkheden van de werkgevers;
  • waarom werkgevers actie moeten ondernemen;
  • hoe geweld en intimidatie aan te pakken, te voorkomen en erop te reageren, met inbegrip van de ontwikkeling en uitvoering van bedrijfsbeleid;
  • risicobeheer en goede praktijken.

De gids is zo opgevat dat hij kan worden aangepast aan de nationale omstandigheden en de plaatselijke wetgeving, beleidsmaatregelen en situaties weerspiegelt. Hij is bedoeld voor personeel dat verantwoordelijk is voor het gevaren- en risicobeheer en de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het gaat om mensen die werkzaam zijn in domeinen zoals HR, veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), personeelsrelaties en het welzijn van het personeel.

Meer informatie

(Bron: ILO News – december 2022: Violence et harcèlement au travail – Un guide pour les employeurs)