Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Meer info daarover vindt u:

Meer info over de initiatieven van de sociale partners in het kader van de corona crisis, op de website van de Nationale Arbeidsraad: Dossier Coronavirus - COVID-19.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid vindt u een overzicht van de sectoren waar een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité: GENERIEKE GIDS en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis.