Elk bedrijf of elke organisatie moet voor zijn werknemers een preventiebeleid rond psychosociale risico’s ontwikkelen. Deze film toont op basis van interviews met experts wat psychosociale risico’s zijn en hoe men ze kan voorkomen.

Er wordt basisinformatie gegeven over:

 • de wetgeving;
 • de rollen van de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon;
 • het realiseren van een preventiebeleid.

De film duurt 18 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Maakt het werk ons ziek?
 2. De wereld van de arbeid in verandering.
 3. Hoe een gezonde werkomgeving garanderen?
 4. Wat kan een bedrijf doen indien er problemen zijn?

Deze audiovisuele tool kan men als educatief instrument gebruiken voor sensibilisering over preventie van psychosociale risico’s in alle sectoren.

Doelgroep:

 • werkgevers;
 • leden van de hiërarchische lijn;
 • werknemers;
 • werknemersvertegenwoordigers;
 • preventieadviseurs;

Bekijk de film op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Psychosociale risico’s op het werk.