De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft onlangs een lijst met veel gestelde vragen (“Frequently Asked Questions” of FAQ) rond de nieuwe maatregelen inzake binnenluchtkwaliteit bijgewerkt.

De FAQ zijn beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid:

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, gepubliceerd. Lees er alles over in volgend bericht op deze BeSWIC-website: Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.