Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidinspectie (SLIC) heeft samen met het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) een richtsnoer voor nationale arbeidsinspecteurs gepubliceerd over hoe zij de risico's voor werknemers door blootstelling aan inhaleerbaar kristallijn silicastof (RCS) op bouwplaatsen moeten aanpakken.

RCS komt op werkplaatsen in EU-landen veel voor in een aantal industriesectoren. Het is bekend dat RCS ernstige aandoeningen veroorzaakt, zoals silicose, chronische obstructieve longziekte en longkanker. De bouwsector staat in dat richtsnoer centraal, omdat overal in Europa gebouwd wordt, de risico's in termen van potentiële blootstelling in die sector hoog zijn en heel veel werknemers potentieel daaraan worden blootgesteld.

Het richtsnoer biedt nationale arbeidsinspecteurs achtergrondinformatie over RCS, gezondheidsrisico's, een regelgevingskader en controlemaatregelen, alsook een aantal RCS-taakvellen. Er worden actiemaatregelen aanbevolen voor plaatsen waar een hoog, gemiddeld of gering RCS-gezondheidsrisico kan worden verwacht, afhankelijk van de mate en het niveau aan controles die de werkgever ten tijde van de inspectie heeft doorgevoerd.

Meer informatie