Prevent heeft op vraag van Alimento, de sectororganisatie van de voedingsindustrie, de Ergoscan® ontwikkeld. Alimento biedt aan de leden uit de sector de mogelijkheid om een dergelijke Ergoscan® te laten uitvoeren. Verscheidene bedrijven hebben dat al gedaan en de resultaten zijn verzameld in een syntheserapport. Het rapport bevat ook adviezen die toepasbaar zijn in de ganse sector.

Wat is de Ergoscan®?

De Ergoscan® is ontwikkeld door Prevent samen met Alimento. De Ergoscan® is gebaseerd op een bedrijfsbezoek. Tijdens het bezoek voert een Prevent ergonoom observaties uit en voert gesprekken met operators en leidinggevenden. Op het einde van het bezoek wordt een eerste feedback gegeven met vastgestelde knelpunten en concrete oplossingen. Achteraf wordt een meer uitgebreid rapport opgemaakt en aan het bedrijf bezorgd.

Het syntheserapport brengt de gegevens samen van 48 bezochte bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven telt tussen de 50 en de 200 werknemers. 3 bedrijven met minder dan 20 werknemers werden bezocht, 8 bedrijven met meer dan 200 werknemers en 1 bedrijf met meer dan 500.

Knelpunten

In de Ergoscan® ligt de nadruk op ergonomische aspecten van de situatie en dan met name de risico's op musculoskeletale aandoeningen. Door verkeerde lichaamshoudingen, repetitieve of extreem snelle bewegingen en grote krachtuitoefeningen kunnen musculoskeletale aandoeningen ontstaan.

In de voedingssector gaat werk vaak gepaard met belastende werkhoudingen en die dan nog eens herhaald worden uitgevoerd. Denk aan veel en ver reiken in een voorovergebogen houding of frequent producten nemen boven schouder- of hoofdhoogte. Uit de gegevens van de 48 bedrijven blijkt duidelijk dat de risicofactoren "houding" en "herhaling" zeer vaak voorkomen. Het risico op musculoskeletale aandoeningen is voor 70% van de geobserveerde werkposten beoordeeld als groot tot zeer groot.

Aanbevelingen

De aanbevelingen geformuleerd in de Ergoscan® rapporten aan de bedrijven bevatten steeds maatoplossingen. Vaak gaat het om een combinatie van aanbevelingen, zoals het aanpassen van de werkposten, het gebruik van hulpmiddelen, het anders inrichten van de werkzones en het voorzien van on-the-job opleidingen. Aangezien het werk vaak gepaard gaat met het uitvoeren van dezelfde bewegingen in belastende houdingen, is het ook essentieel om in te zetten op organisatorische maatregelen, zoals jobrotatie en taakverbreding.

Meer informatie

Op de website van Prevent:

(Bron: Prevent, artikel “Ergonomische oplossingen werken beter - Syntheserapport Ergoscan®”)