Als werkgever van een kleine organisatie is het niet altijd even makkelijk om aandacht te hebben voor psychosociale risico’s. Daarom verspreidt de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een gratis tool met concrete tips over hoe een werkgever kan omgaan met problemen die hij of zijn werknemers kunnen tegenkomen, zoals stress, burn-out, alcoholproblemen en conflicten.

Deze gratis EHBO-kit voor psychosociaal welzijn kan men downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Publicaties: Eerste hulp voor meer psychosociaal welzijn in kmo’s.